Dịch vụ Hosting

Nivaweb cung cấp dịch vụ Hosting lưu trữ Website đảm bảo tốc độ nhanh, băng thông rộng, chi phí hợp lý!

Hosting là gì?

 

Hosting là dịch vụ lưu trữ dữ và chia sẻ liệu trực tuyến, là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www), truyền file (FTP), Mail… ,bạn có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu trên không gian đó.

BẢNG GIÁ HOSTING
 • VI HOSTING - START

  • Gói cơ bản

  • 90.000 Vnđ/tháng

  • WORDPRESS HOSTING
  • Dung lượng 2 Gb
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email 20
  • Tài khoản FTP Unlimited
  • My SQL 2
  • Park/Addon Domain Unlimited/1

 • VI HOSTING - BUSINESS

  • Gói doanh nghiệp

  • 130.000 Vnđ/tháng

  • WORDPRESS HOSTING
  • Dung lượng 4 Gb
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email 30
  • Tài khoản FTP Unlimited
  • My SQL 3
  • Park/Addon Domain Unlimited/2

 • VI HOSTING - PRO

  • Gói cao cấp

  • 180.000 Vnđ/tháng

  • WORDPRESS HOSTING
  • Dung lượng 5 Gb
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP Unlimited
  • My SQL 3
  • Park/Addon Domain Unlimited/3

 • VI HOSTING - DIAMOND

  • Gói chuyên nghiệp

  • 250.000 Vnđ/tháng

  • WORDPRESS HOSTING
  • Dung lượng 7 Gb
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP Unlimited
  • My SQL 4
  • Park/Addon Domain Unlimited/3